La Reeducació Psicopedagògica

2016-11-17    |    nens, Centro perfetti, Psicopedagogía, Pacientes

Una reeducació psicopedagògica és una intervenció personalitzada a nivell individual orientada a treballar les dificultats acadèmiques de l'alumne derivades de trastorns d'aprenentatge o de conducta.

Té per objectiu tractar de manera específica cada un dels símptomes derivats del trastorn per així recuperar l'aprenentatge, la capacitat d'atenció i concentració, l'autoestima i la seguretat de l'alumne.

                           

En quins casos és necessària?

·         TDA/H

·         Dislèxia (trastorn de lectura)

·         Discalcúlia (trastorn de càlcul)

·         Disgrafia (trastorn de l'expressió escrita)

·         Trastorns de conducta (que afectin a l'aprenentatge)

·         Altres trastorns d’aprenentatge

 

Quin procés es segueix?

1.        Realització de la demanda per part de la família

2.        Entrevista inicial amb la família

- Reformular la demanda en objectius

- Recopilar dades personals, familiars i escolars

               - Explicar a la família les característiques principals d'una reeducació psicopedagògica

               - Acordar el contacte amb el centre educatiu i altres professionals si s'escau

3.        Primera visita d'avaluació amb l'alumne

               - Conèixer l'alumne a nivell personal

               - Realitzar proves per obtenir més informació de l'alumne i els seus     aprenentatges

4.        Coordinació amb el centre educatiu

               - Obtenir més informació a nivell escolar i coordinar actuacions

5.        Treball reeducatiu

               - Plantejar les primeres hipòtesis

               -Iniciar la presa de decisions i planificar les actuacions específiques de la intervenció

               - És necessària la coordinació periòdica amb la família i el centre educatiu

               - Es proporcionarà assessorament per casa i pel centre educatiu, d'acord amb el funcionament de      la intervenció

6.        Avaluació psicopedagògica

               - És un procés continu de recollida i anàlisi d'informació, que té per objectiu

               prendre decisions per promoure canvis que facin possible millorar la situació plantejada

               - Cal diferenciar l'avaluació psicopedagògica del diagnòstic clínic

7.         Entrevistes de devolució: informes

- El primer informe s'entrega a la quarta sessió i especifica:

1.     Què és i què es treballa en una reeducació psicopedagògica

2.     Resultats obtinguts en les proves pedagògiques

3.     Objectius de treball

4.     Metodologia que s'utilitza

5.     Inclou la informació que ens proporciona el centre educatiu

 

- El segon informe s'entrega a final de curs i especifica:

1.   Valoració qualitativa de la tasca realitzada

2.   Metodologia utilitzada durant les sessions de reeducació

3.   Acords amb el centre educatiu

4.   Actitud, motivació i conducta de l'alumne davant la tasca acadèmica

5.   Qualitats i virtuts de l'alumne

6.   Suggeriments de cara a propers cursos

 

Ariadna Vallverdú responsable del servei de psicopedagogia de Centro Perfetti.

Primeres entrevistes gratuïtes.

 Per a més informació trucar a: 931929419

 Tornar al llistat de notícies
Temes

No es tracta d'ensenyar el malalt a "moure", sinó de guiar perquè dirigeixi l'atenció cap a les diferents informacions provinents del cos.

Carlo Perfetti, Neuròleg

L'aprenentatge és la condició prèvia al procés de desenvolupament.

Vygotsky L.S, Psicòleg

El problema està en el cervell i no en el múscul. Fem servir el cervell del pacient.

Carlo Perfetti, Neuròleg
El nostre lloc web utilitza cookies per millorar els serveis que s'ofereixen. Si continua navegant, assumirem que accepta el seu ús