Tractaments Logopèdia

La logopèdia és la disciplina sanitària que s'ocupa de la prevenció, avaluació i tractament de les alteracions del llenguatge, la parla, la veu i la deglució.

Les patologies que es tracten al centre són:
 • Rehabilitació neurològica
  • Afàsia: alteracions del llenguatge d'expressió i / o comprensió, oral i / o escrit, causada per una lesió cerebral adquirida.
  • Disàrtria: alteracions de la parla, afectació neurològica que produeix dificultats en la programació o execució motora de la musculatura orofacial involucrada en la parla.
  • Disfàgia: alteracions de la deglució, dificultats per empassar líquids o sòlids.


  Tratamientos disfagia
  Ejercicios disfagia


 • Alteracions de la veu (disfonies)
 •                     
 • Alteracions de la fluïdesa (disfèmia)
 •                     
 • Alteracions en la succió, masticació i deglució de sòlids i líquids.
 •                     
 • Alteracions en la producció i articulació de sons (dislàlia).
 •                     
 • Alteracions en la comprensió i / o expressió del llenguatge: Retard del llenguatge, trastorn del llenguatge, trastorns neurodegeneratius, demències ....
 •                     
 • Alteracions en la lectura i l'escriptura: dislèxia, digrafía, disortografia ....

Es tracten les funcions deficitàries de forma integrada i personalitzada, tenint en compte els problemes específics de cada pacient. El llenguatge s'entén com un joc d'acció comunicatiu entre el pacient i el logopeda, sense oblidar que el pacient és l'actor principal dins de la seva recuperació.

Cristina Petit Torrellas

Cristina Petit Torrellas Logopeda

Colegiada nº 08-3417 (Graduada el 2008 en Logopedia por la Universidad Ramón Llull)