Al Centre Perfetti ens basem en un mètode de treball anomenat Exercici Terapèutic Cognoscitiu (ETC) que deriva de la Teoria Neurocognitiva de la rehabilitació. Va ser creat pel neuròleg Carlo Perfetti a Itàlia a principis dels anys 70 i ha evolucionat al llarg de tots aquests anys fruit de l'estudi i de la pràctica clínica. Actualment està àmpliament difós per diferents països Europeus, així com en països d'altres continents (Alemanya, Japó, Corea, Urugay, Argentina ..). En els últims anys, el gran interès, ha fet que s'estengui també per tot Sud i Centre Amèrica.

En els seus orígens es va crear per al tractament del pacient hemiplègic, en concret per a la rehabilitació de la funció de la mà, avui dia s'ha mostrat útil per a totes les patologies neurològiques, tant centrals com perifèriques, de l'adult i del nen, fins i tot en patologies traumatològiques i de dolor neuropàtic. Així com per a la recuperació de qualsevol funció alterada: manipulació, prensió, marxa, tronc, ...


L'element diferencial és que no considera únicament el múscul, sinó que té en compte com des del cervell s'activa la contracció muscular i així el moviment que ens permet per exemple caminar, menjar, ..

Amb altres paraules, no tenim una visió analítica del moviment com una simple contracció muscular, sinó una visió més global que considera tots els processos motors, sensitius i cognitius útils per al moviment i que són els que ens trobem alterada en les lesions neurològiques.

Centro Perfetti
Dr. Carlo Perfetti
Centro Perfetti
Tractament personalitzat
Centro Perfetti
Material especialitzat

Es basa en l'activació dels processos cognitius ja que, per recuperar el moviment després d'una lesió neurològica, cal considerar tots els problemes associats com pot ser la sensibilitat, l'atenció, el llenguatge, la memòria,…

És un mètode que es basa en els últims coneixements i estudis que aporten les diferents neurociències en relació al funcionament del sistema nerviós central i del seu procés de recuperació.

Ens permet realitzar una valoració exhaustiva del pacient per a posteriorment poder aplicar un programa de rehabilitació adaptat a les seves necessitats i situació actual.


Tratamiento método perfetti
Ejecricio método perfetti


Alguns estudis d'interès sobre la Teoria Neurocognitiva:

 • Ruth Dickstein, Ayelet Dunsky and Emanuel Marcovitz, “Motor Imagery for Gait Rehabilitation in Post-Stroke Hemiparesis, PHYS THER. 2004; 84:1167-1177.
 • Sirigu A, Daprati E, Pradat-Diehl P, Franck N, Jeannerod M. “Perception of self-generated movement following left parietal lesion”, Institut des Sciences Cognitives, Lyon, France. 1999
 • Gao J. H., Parson L. e Bower J.M., “Cerebellum implicated in sensory acquisition and discrimination rather than in motor control”. Science 272, 545, 1997
 • Neurocognitive Therapeutic exercice improves pain and function in patients with shoulder impingement síndrome: a single-blinde randomized controlled clinical trial. E Mazzetti, A Rabini, G Piaccinini, D.B Piazzini, M C Vulpiani and col. EUR j PHYS REHABIL MED 2014;50
 • L. Decety e al. “The cerebellum partecipates in mental activity: tomographic measurements of regional cerebral blood flow”, 1990. Brain Res. 535, 313Llibres d'interès en relació a la Rehabilitació Neurocognitiva:

Sobre el dolor i dolor neuropàtic:
 • C.Perfetti, C. Rizzello, F. Pante, M. Zernitz e col. Il Dolore come problema riabilitativo. Editorial Piccin 2016
Sobre el pacient amb hemiplegia:
 • C. Perfetti e col. Condotte terapeutiche per la rieducazione motoria dell’emiplegico. Collana di riabilitazione medica 11. Editorial Ghedimedia. Tercera edición 2010
 • C. Perfetti e col. Esperienza cosciente, azione e recupero. Editorial Marcolin 2004
 • C. Perfetti, R. Ghedina, D.Jiménez. El ejercicio terapéutico cognoscitivo para la reeducación motora del hemipléjico adulto, Editorial Edikamed, 1999
 • C. Perfetti. RehabilitierenmitGehirn: Kognitiv-TherapeutischeÜbungen in NeurologieundOrthopädie”, Richard PflaumVlgGmbH, 2006
 • A Rodríguez Larrad, C. Rizzello, F. Pante y M. Zernitz. Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo (capítulo 29). Neurorehabilitación; Métodos específicos de valoración y tratamiento, Ed. Panamericana, 2012. Cano de la Cuerda y Collado Vázquez
Sobre el pacient amb paràlisi facial:
 • M.Lotter,A.Quinci. La riabilitazione delle paràlisi del VII nervo cranico. Teoria e proposte terapeutiche. Editorial Piccin 2012
Sobre el pacient amb atàxia:
 • S. Pavan. Le atassie, proposte riabilitative. Eitorial Esculapio. 2010
AERNP
AERNP
Asociación Española de Rehabilitación Neurocognitiva
AERNP
CSRN
Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva Villa Miari
El nostre lloc web utilitza cookies per millorar els serveis que s'ofereixen. Si continua navegant, assumirem que accepta el seu ús