La Reeducació Psicopedagògica

2016-11-17    |    Pacientes, nens, Centro perfetti, Psicopedagogía

Una reeducació psicopedagògica és una intervenció personalitzada a nivell individual orientada a treballar les dificultats acadèmiques de l'alumne derivades de trastorns d'aprenentatge o de conducta.

Té per objectiu tractar de manera específica cada un dels símptomes derivats del trastorn per així recuperar l'aprenentatge, la capacitat d'atenció i concentració, l'autoestima i la seguretat de l'alumne.

                           

En quins casos és necessària?

·         TDA/H

·         Dislèxia (trastorn de lectura)

·         Discalcúlia (trastorn de càlcul)

·         Disgrafia (trastorn de l'expressió escrita)

·         Trastorns de conducta (que afectin a l'aprenentatge)

·         Altres trastorns d’aprenentatge

 

Quin procés es segueix?

1.        Realització de la demanda per part de la família

2.        Entrevista inicial amb la família

- Reformular la demanda en objectius

- Recopilar dades personals, familiars i escolars

               - Explicar a la família les característiques principals d'una reeducació psicopedagògica

               - Acordar el contacte amb el centre educatiu i altres professionals si s'escau

3.        Primera visita d'avaluació amb l'alumne

               - Conèixer l'alumne a nivell personal

               - Realitzar proves per obtenir més informació de l'alumne i els seus     aprenentatges

4.        Coordinació amb el centre educatiu

               - Obtenir més informació a nivell escolar i coordinar actuacions

5.        Treball reeducatiu

               - Plantejar les primeres hipòtesis

               -Iniciar la presa de decisions i planificar les actuacions específiques de la intervenció

               - És necessària la coordinació periòdica amb la família i el centre educatiu

               - Es proporcionarà assessorament per casa i pel centre educatiu, d'acord amb el funcionament de      la intervenció

6.        Avaluació psicopedagògica

               - És un procés continu de recollida i anàlisi d'informació, que té per objectiu

               prendre decisions per promoure canvis que facin possible millorar la situació plantejada

               - Cal diferenciar l'avaluació psicopedagògica del diagnòstic clínic

7.         Entrevistes de devolució: informes

- El primer informe s'entrega a la quarta sessió i especifica:

1.     Què és i què es treballa en una reeducació psicopedagògica

2.     Resultats obtinguts en les proves pedagògiques

3.     Objectius de treball

4.     Metodologia que s'utilitza

5.     Inclou la informació que ens proporciona el centre educatiu

 

- El segon informe s'entrega a final de curs i especifica:

1.   Valoració qualitativa de la tasca realitzada

2.   Metodologia utilitzada durant les sessions de reeducació

3.   Acords amb el centre educatiu

4.   Actitud, motivació i conducta de l'alumne davant la tasca acadèmica

5.   Qualitats i virtuts de l'alumne

6.   Suggeriments de cara a propers cursos

 

Ariadna Vallverdú responsable del servei de psicopedagogia de Centro Perfetti.

Primeres entrevistes gratuïtes.

 Per a més informació trucar a: 931929419

 Volver al listado de noticias
Temas

No se trata de enseñar al enfermo a "moverse", sino de guiarle para que dirija la atención hacia las diferentes informaciones provenientes del cuerpo.

Carlo Perfetti, Neurólogo

El aprendizaje es la condición previa al proceso de desarrollo.

Vygotsky L.S, Psicólogo

El problema está en el cerebro y no en el músculo. Usemos el cerebro del paciente.

Carlo Perfetti, Neurólogo
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, asumiremos que acepta su uso