COM PUC SABER SI EL MEU FILL NECESSITA ANAR AL LOGOPEDA?

2019-06-20

De vegades costa valorar si l’evolució que fan els fills és l’adequada per l’edat que tenen o no.

Aquí teniu algunes pistes que us poden servir per ajudar-vos a decidir si seria convenient avaluar l’estat maduratiu del vostre fill.


Educació infantil (de 3 a 6 anys)

  • Ha començat a parlar tard (més enllà dels 18 mesos).
  • Evita parlar amb els altres o substitueix al màxim les paraules pel gest.
  • Diu malament moltes de les paraules.
  • Té dificultat per seguir la lletra i les cançons que s’han treballat de forma rutinària.
  • Confon sovint paraules que són comunes.
  • Parla de forma inintel·ligible (més enllà dels 4 anys)
  • Li costa pronunciar alguns sons
  • No estructura correctamente les explicacions, les frases (més enllà dels 5 anys).
  • No produeix bé TOTS els sons al parlar (més enllà dels 6 anys)
  • No accepta bé la dieta sòlida i mastega amb dificultat.
  • Respira amb boca oberta, té mocs freqüentment. Ronca.
  • Presenta alteracions freqüents a la seva veu.

Educació primària (dels 6 als 12 anys)

 •  En parlar, es menja parts de les paraules.
 • Utilitza sovint mots genèrics per parlar, evitant especificar.
 • Té dificultat per repetir i recordar els enunciats llargs.
 • Fa errors per connectar les frases o per conjugar verbs.
 • Presenta dificultats excessives per llegir una paraula no coneguda.
 • Té dificultats amb la lectura i/o escriptura.
 • La correcció directa de faltes d’ortografia les fa amb dificultat.
 • Presenta dificultats per inventar-se una història.
 • Li és difícil entendre els conceptes abstractes com ara el d’espai-temps.
 • L’explicació dels fets les fa punt per punt, sense unions.

 

Com treballa el logopeda?

 

Primerament, el logopeda realitza una valoració per tal d'obtenir un diagnòstic  i poder concretar els objectius a seguir i saber el tractament més adient.

 

A través de les sessions al centre, el logopeda proporciona estratègiesi reeduca les afectacions de parla,llenguatge o veu.

 

Al finalitzar cada sessió, es donen exercicis i pautes per que la persona els fagi a casa per tal d'agilitzar el tractament.


Cristina Petit

Logopeda Centro Fisioteràpia Perfetti

 Tornar al llistat de notícies
Temes

No es tracta d'ensenyar el malalt a "moure", sinó de guiar perquè dirigeixi l'atenció cap a les diferents informacions provinents del cos.

Carlo Perfetti, Neuròleg

L'aprenentatge és la condició prèvia al procés de desenvolupament.

Vygotsky L.S, Psicòleg

El problema està en el cervell i no en el múscul. Fem servir el cervell del pacient.

Carlo Perfetti, Neuròleg
El nostre lloc web utilitza cookies per millorar els serveis que s'ofereixen. Si continua navegant, assumirem que accepta el seu ús