COM PUC SABER SI EL MEU FILL NECESSITA ANAR AL LOGOPEDA?

2019-06-20

De vegades costa valorar si l’evolució que fan els fills és l’adequada per l’edat que tenen o no.

Aquí teniu algunes pistes que us poden servir per ajudar-vos a decidir si seria convenient avaluar l’estat maduratiu del vostre fill.


Educació infantil (de 3 a 6 anys)

  • Ha començat a parlar tard (més enllà dels 18 mesos).
  • Evita parlar amb els altres o substitueix al màxim les paraules pel gest.
  • Diu malament moltes de les paraules.
  • Té dificultat per seguir la lletra i les cançons que s’han treballat de forma rutinària.
  • Confon sovint paraules que són comunes.
  • Parla de forma inintel·ligible (més enllà dels 4 anys)
  • Li costa pronunciar alguns sons
  • No estructura correctamente les explicacions, les frases (més enllà dels 5 anys).
  • No produeix bé TOTS els sons al parlar (més enllà dels 6 anys)
  • No accepta bé la dieta sòlida i mastega amb dificultat.
  • Respira amb boca oberta, té mocs freqüentment. Ronca.
  • Presenta alteracions freqüents a la seva veu.

Educació primària (dels 6 als 12 anys)

 •  En parlar, es menja parts de les paraules.
 • Utilitza sovint mots genèrics per parlar, evitant especificar.
 • Té dificultat per repetir i recordar els enunciats llargs.
 • Fa errors per connectar les frases o per conjugar verbs.
 • Presenta dificultats excessives per llegir una paraula no coneguda.
 • Té dificultats amb la lectura i/o escriptura.
 • La correcció directa de faltes d’ortografia les fa amb dificultat.
 • Presenta dificultats per inventar-se una història.
 • Li és difícil entendre els conceptes abstractes com ara el d’espai-temps.
 • L’explicació dels fets les fa punt per punt, sense unions.

 

Com treballa el logopeda?

 

Primerament, el logopeda realitza una valoració per tal d'obtenir un diagnòstic  i poder concretar els objectius a seguir i saber el tractament més adient.

 

A través de les sessions al centre, el logopeda proporciona estratègiesi reeduca les afectacions de parla,llenguatge o veu.

 

Al finalitzar cada sessió, es donen exercicis i pautes per que la persona els fagi a casa per tal d'agilitzar el tractament.


Cristina Petit

Logopeda Centro Fisioteràpia Perfetti

 Volver al listado de noticias
Temas

No se trata de enseñar al enfermo a "moverse", sino de guiarle para que dirija la atención hacia las diferentes informaciones provenientes del cuerpo.

Carlo Perfetti, Neurólogo

El aprendizaje es la condición previa al proceso de desarrollo.

Vygotsky L.S, Psicólogo

El problema está en el cerebro y no en el músculo. Usemos el cerebro del paciente.

Carlo Perfetti, Neurólogo
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, asumiremos que acepta su uso