La motivació en el procés d'aprenentatge

2016-09-28    |    Pacientes, Psicopedagogía

En el pla educatiu, la motivació ha de ser considerada com la disposició positiva per aprendre i continuar fent-ho de manera autònoma.

El nostre sistema educatiu, generalment, no sol donar la importància suficient a la motivació en el procés d’aprenentatge, però n’és un factor clau. La motivació pot influir en el què, en el quan i en el com aprenen els alumnes (1). Si l’alumne no està motivat per allò que se li intenta ensenyar, no ho aprendrà.

Hi ha una relació entre l’èxit, el fracàs i la motivació: l’èxit alimenta la motivació i la motivació facilita l’obtenció de l’èxit. El fracàs redueix la motivació i la manca de motivació porta al fracàs (2). Si l’estudiant aconsegueix els seus objectius, guanya confiança en sí mateix, està més convençut que té les habilitats i capacitats necessàries per aprendre. Això el motiva a establir nous objectius i a dedicar-hi més esforç, la qual cosa el  portarà a aconseguir millors resultats, i augmentarà el seu nivell de motivació.

Per tant, la motivació és una variable imprescindible en qualsevol model d’aprenentatge. I és un dels elements determinants del rendiment acadèmic. Pot afectar tant a un nou aprenentatge com a l’execució de les habilitats apreses, a les estratègies i als comportaments.

Els estudiants que estan motivats per aprendre un tema estan disposats a comprometre’s en qualsevol activitat que pensin que els ajudarà a aprendre, com estar atents a classe, organitzar i preparar el material corresponent, prendre apunts,  demanar ajuda quan no entenen alguna cosa. (1). En conjunt, aquestes activitats faciliten l'aprenentatge.

                                                                    

En canvi, els estudiants que no estan motivats per l’aprenentatge no solen mostrar l’aptitud necessària per ser sistemàtics en els seus esforços per aprendre. Presten poca atenció en el desenvolupament de la classe, no organitzen ni preparen el material, etc. Cal tenir en compte que molts d'aquests alumnes desmotivats no acostumen a tenir la sensació que aprenen; i un del principals reforços de l’activitat escolar és l’èxit en l’aprenentatge.

Sense motius ningú no aprèn, però només amb motius tampoc no aprendríem. El que produeix aprenentatge és l’acció no la motivació; però aquesta acció ha d’estar ben motivada (3). La motivació seria el motor del rendiment acadèmic que ens fa passar a l’acció.

En el servei de psicopedagogia del Centre Perfetti s'avalua i s'identifiquen els problemes que l'infant o l'adolescent manifesta durant el procés escolar.  Es realitzen les actuacions adaptades a cada nen/a per reforçar les seves mancances i potenciar les estratègies per superar les dificultats escolars. 

Primeres entrevistes gratuïtes.

Per a mes informació trucar a: 931929419 


BIBLIOGRAFIA

1. PINTRICH, P. R., SCHUNK, D.H. Motivación en contextos educativos. Teoría, investigación y aplicaciones. Ed. PEARSON EDUCACIÓN, S.A. Madrid, 2006.


2. SURÍS, P. Aprenentatge i motivació. Universitat de Girona, 2005.


3. MALLART i NAVARRA, J. Didàctica de la motivació com a motor de l’aprenentatge en una pedagogia humanista. Universitat de Barcelona, 2006.Volver al listado de noticias
Temas

No se trata de enseñar al enfermo a "moverse", sino de guiarle para que dirija la atención hacia las diferentes informaciones provenientes del cuerpo.

Carlo Perfetti, Neurólogo

El aprendizaje es la condición previa al proceso de desarrollo.

Vygotsky L.S, Psicólogo

El problema está en el cerebro y no en el músculo. Usemos el cerebro del paciente.

Carlo Perfetti, Neurólogo
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, asumiremos que acepta su uso