La Dislèxia. Què és i com detectar-la

2016-09-26    |    Parkinson, Articles català, Psicopedagogía

Segons M.Thomson la dislèxia és una greu dificultat amb la forma escrita del llenguatge, que és independent de qualsevol causa intel·lectual, cultural i emocional. Es caracteritza perquè les adquisicions de l'individu en l'àmbit de la lectura, l'escriptura i el lletrejo, estan molt per sota del nivell esperat en funció de la seva intel·ligència i de la seva edat cronològica. És un problema d'índole cognitiu, que afecta a aquelles habilitats lingüístiques associades amb la modalitat escrita, particularment el pas de la modalitat escrita i el pas de la codificació visual a la verbal, la memòria a curt termini, la percepció d'ordre i la seqüenciació.

És important la detecció precoç de la dislèxia, per intervenir de forma preventiva i així evitar que es generin problemes d'aprenentatge greus.

Alguns indicadors o signes d'altera que poden ser útils per identificar possibles casos de dislèxia són:

Etapa infantil:

-    Parla retardada o amb problemes.

-    Llenguatge expressiu pobre.

-    Poques habilitats per a percebre «rimes».

-    Poc interès/dificultat per a aprendre lletres.

Cicle Inicial:

         Pobre coneixement de consciència fonològica.

         Escàs coneixement correspondència so-grafia.

         Dishabilitat per al reconeixement de paraules.

         Ortografia idiosincràtica.

         Problemes en la còpia.

Cicle Mitjà i Superior:

         Lectura lenta.

         Pobra habilitat per a descodificar paraules noves.

         Dificultats en l’ortografia natural i arbitrària.

Adolescents i adults:

         Pobre fluïdesa lectora.

         Lentitud en escriure.

         Dificultats d’expressió i d’organització en el treball.

Primeres entrevistes gratuïtes amb Ariadna Vallverdú.

Per a mes informació trucar a: 931929419 

BIBLIOGRAFIA

Col.legi de Logopedes de Catalunya. (2011). PRODISCAT Protocol de detecció i actuació en la Dislèxia. Àmbit educatiu. Barcelona: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Garriga E., Sala M. (2015) Avalució, intervenció i diagnòstic en la dislèxia. Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport (Barcelona).

International Dyslexia Association (2002). The Nature of Learning Disabilities. IDA Policy Statements on The Reauthorization of IDEA.

Thomson, M.E.(1992) Dislexia. Su naturaleza, evaluación y tratamiento" Alianza Psicología.Volver al listado de noticias
Temas

No se trata de enseñar al enfermo a "moverse", sino de guiarle para que dirija la atención hacia las diferentes informaciones provenientes del cuerpo.

Carlo Perfetti, Neurólogo

El aprendizaje es la condición previa al proceso de desarrollo.

Vygotsky L.S, Psicólogo

El problema está en el cerebro y no en el músculo. Usemos el cerebro del paciente.

Carlo Perfetti, Neurólogo
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, asumiremos que acepta su uso