La afàsia: un problema de llenguatge en l'ICTUS

2016-10-12    |    logopedia, TCE, Ictus

El llenguatge és el resultat de l’activitat d’una organització neuronal responsable de la integració i l’emissió de missatges lingüístics. Quan es produeix una desorganització d’aquesta activitat com a conseqüència d’una lesió cerebral es produeix un trastorn del llenguatge anomenat afàsia.

La lesió cerebral que dóna lloc a una afàsia pot ser produïda per un accident cerebrovascular / ictus (causa més freqüent), un traumatisme cranioencefàlic o un tumor cerebral. Tot i això, també pot aparèixer un trastorn afàsic en patologies com Esclerosi múltiple o Corea de Huntington.

Cal destacar que una persona que presenta afàsia i que per tant, ha patit una lesió cerebral, no només presenta un problema de llenguatge: cal considerar el conjunt de de les seves funcions neuropsicològiques com ara l’atenció, la memòria o el raonament així com també el seu estat físic i psicològic.

La afàsia pot afectar tant a nivell de compressió del llenguatge com de producció del llenguatge. Les manifestacions clíniques depenen de la regió cerebral afectada.                                                                          

Al cervell trobem dues regions principals responsables del llenguatge expressiu i comprensiu: l’àrea del Brocca i l’àrea de Wernicke. (Figura 1) Però no s’han de considerar com úniques responsables del llenguatge, ja que es necessari un bon funcionament d’altres àrees cerebrals.

                                                                                            

 Quan es produeix una lesió a l’àrea de Brocca  s’observen més dificultats a nivell expressiu que comprensiu. Les manifestacions clíniques més comuns són: una reducció del llenguatge,  dificultats en l’articulació de paraules, dificultats per accedir al nom dels objectes (anòmia), dificultats en l’organització dels elements d’una frase a nivell gramatical i morfològic (agramatisme) i la utilització repetitiva d’elements del llenguatge (perseveracions).

 En canvi, quan es produeix una lesió a  l’àrea de Wernicke  s’observa una parla fluïda, fins i tot amb excés de producció de paraules (logorrea) però amb errors en els elements sonors del llenguatge: canvis de fonemes, síl·labes i paraules per altres fonemes, síl·labes i paraules ( parafàsies) i neologismes. També es pot observar anòmia. La comprensió està molt afectada i per tant, presenten problemes en la compressió de diferents estructures gramaticals.

En el servei de logopèdia del Centre Perfetti s'avalua l'afàsia i es determina si la lesió ha produït alteracions en la comprensió o en l'expressió del llenguatge. Tots els exercicis s'organitzen per recuperar la reorganització cerebral a través de situacions contextuals que permeten un aprenentatge de la funció del llenguatge.

                                     Laura Escribano; logopeda especialitzada en rehabilitació neurològica del Centre Perfetti col. 08/4064

                                                                          email: lescribano@centroperfetti.com

                                                           Per a primeres entrevistes gratuïtes trucar a: 931929419


 

 

 

 Volver al listado de noticias
Temas

No se trata de enseñar al enfermo a "moverse", sino de guiarle para que dirija la atención hacia las diferentes informaciones provenientes del cuerpo.

Carlo Perfetti, Neurólogo

El aprendizaje es la condición previa al proceso de desarrollo.

Vygotsky L.S, Psicólogo

El problema está en el cerebro y no en el músculo. Usemos el cerebro del paciente.

Carlo Perfetti, Neurólogo
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, asumiremos que acepta su uso