La afàsia: un problema de llenguatge en l'ICTUS

2016-10-12    |    TCE, Ictus, logopedia

El llenguatge és el resultat de l’activitat d’una organització neuronal responsable de la integració i l’emissió de missatges lingüístics. Quan es produeix una desorganització d’aquesta activitat com a conseqüència d’una lesió cerebral es produeix un trastorn del llenguatge anomenat afàsia.

La lesió cerebral que dóna lloc a una afàsia pot ser produïda per un accident cerebrovascular / ictus (causa més freqüent), un traumatisme cranioencefàlic o un tumor cerebral. Tot i això, també pot aparèixer un trastorn afàsic en patologies com Esclerosi múltiple o Corea de Huntington.

Cal destacar que una persona que presenta afàsia i que per tant, ha patit una lesió cerebral, no només presenta un problema de llenguatge: cal considerar el conjunt de de les seves funcions neuropsicològiques com ara l’atenció, la memòria o el raonament així com també el seu estat físic i psicològic.

La afàsia pot afectar tant a nivell de compressió del llenguatge com de producció del llenguatge. Les manifestacions clíniques depenen de la regió cerebral afectada.                                                                          

Al cervell trobem dues regions principals responsables del llenguatge expressiu i comprensiu: l’àrea del Brocca i l’àrea de Wernicke. (Figura 1) Però no s’han de considerar com úniques responsables del llenguatge, ja que es necessari un bon funcionament d’altres àrees cerebrals.

                                                                                            

 Quan es produeix una lesió a l’àrea de Brocca  s’observen més dificultats a nivell expressiu que comprensiu. Les manifestacions clíniques més comuns són: una reducció del llenguatge,  dificultats en l’articulació de paraules, dificultats per accedir al nom dels objectes (anòmia), dificultats en l’organització dels elements d’una frase a nivell gramatical i morfològic (agramatisme) i la utilització repetitiva d’elements del llenguatge (perseveracions).

 En canvi, quan es produeix una lesió a  l’àrea de Wernicke  s’observa una parla fluïda, fins i tot amb excés de producció de paraules (logorrea) però amb errors en els elements sonors del llenguatge: canvis de fonemes, síl·labes i paraules per altres fonemes, síl·labes i paraules ( parafàsies) i neologismes. També es pot observar anòmia. La comprensió està molt afectada i per tant, presenten problemes en la compressió de diferents estructures gramaticals.

En el servei de logopèdia del Centre Perfetti s'avalua l'afàsia i es determina si la lesió ha produït alteracions en la comprensió o en l'expressió del llenguatge. Tots els exercicis s'organitzen per recuperar la reorganització cerebral a través de situacions contextuals que permeten un aprenentatge de la funció del llenguatge.

                                     Laura Escribano; logopeda especialitzada en rehabilitació neurològica del Centre Perfetti col. 08/4064

                                                                          email: lescribano@centroperfetti.com

                                                           Per a primeres entrevistes gratuïtes trucar a: 931929419


 

 

 

 Tornar al llistat de notícies
Temes

No es tracta d'ensenyar el malalt a "moure", sinó de guiar perquè dirigeixi l'atenció cap a les diferents informacions provinents del cos.

Carlo Perfetti, Neuròleg

L'aprenentatge és la condició prèvia al procés de desenvolupament.

Vygotsky L.S, Psicòleg

El problema està en el cervell i no en el múscul. Fem servir el cervell del pacient.

Carlo Perfetti, Neuròleg
El nostre lloc web utilitza cookies per millorar els serveis que s'ofereixen. Si continua navegant, assumirem que accepta el seu ús